Villa Amanzi @Phuket : สถาปัตยกรรม / ผสาน / ขุนเขา

มีคนเคยกล่าวว่า สถาปนิกเป็นอาชีพที่สร้างสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เกิดขึ้น จากความคิดที่ลอยอยู่ในอากาศ สร้างที่ว่างรกร้างให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ สร้างพื้นที่ใช้สอยที่ไม่เคยมีอยู่จริง สร้างความเป็นไปได้จากความไม่แน่นอน สร้าง ”ที่ว่าง” ไม่ให้ “ว่างเปล่า” อีกต่อไป

Read More

STEEL IN THE NATURE by Narein Perera Architect

นี่คือการแปลงกาย ของวัสดุสมัยใหม่ให้กลายเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ดูสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเดิม บังกะโลสำหรับขายและเช่าที่ตั้งอยู่ที่ Mathugama ประเทศศรีลังกา ซึ่งออกแบบโดย Narein Perera Architect ให้วัสดุสมัยใหม่อย่างเหล็กได้อย่างน่าสนใจ โดยรูปแบบอาคารนั้นได้แรงบันดาลใจจาก Chena Watch-hut หรือกระท่อมหลังเล็กที่มักถูกสร้างไว้ในทุ่งนา ไร่สวน

Read More