Tag: บ้านเกินงบ

Q&A

บ้านเกินงบอย่าพึ่งท้อใจ ทำอย่างไรให้กลับมาอยู่ในงบ

สวัสดีครับ DsignSomething มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างที่คำนวณโดยผู้รับเหมานั้น เกินกว่าที่ตั้งไว้มากพอสมควร