ช่องระบายลมใต้หลังคา ลดความร้อนด้วยลมธรรมชาติ

หลักการง่ายๆของช่องระบายลม คือ อากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้น ไหลออกทางช่องเป็นที่ออกแบบไว้ และอากาศเย็นภายนอกก็จะพัดไหลเข้ามาแทน

Read More