สถาปัตยกรรมแห่งความเสมอภาคภายใต้พื้นที่วงรี “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์”

วงรีที่ไม่มีเหลี่ยมมุม ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งสำคัญกว่ากัน แฝงความหมายถึงความเท่าเทียม และความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างลึกซึ้ง

Read More