บ้านดิบที่สุขแล้ว ออกแบบโดยคุณตุ่ย แห่งสถาปนิกแผลงฤทธิ์

บ้านที่น่าอยู่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ควรเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัย เช่นเดียวกับบ้านเท่หลังนี้ของ คุณขวัญชัย สุธรรมซาว

Read More

Eco Architect

About Ecological Architecture, Interior and Landscape Design by Khamron Sutthi (Kaew) Company Overview Eco Architect providing ecological design in Thailand. Design Director is Mr. Khamron Sutthi (Kaew) who have experience work on green architecture and sustainable projects in Phuket, Thailand Education M. Arch, Green Architecture, Chulalongkorn University (GPA 4.00) B. Arch, Architecture, Khon Kaen University…

Read More