Think for Better Living สถาปัตยกรรมอยู่สบายแบบทรอปิคอลโมเดิร์น

ในชีวิตหนึ่ง เราจะสร้างบ้านกันสักกี่หลัง? คำถามแรกที่เราถูกถามกลับมา ในช่วงเริ่มต้นของบทสนทนาวันนั้น มันชวนให้คิดต่อว่าจริงๆแล้ว

Read More