original U การอยู่อาศัยที่เริ่มต้นจากตัวคุณ

ในยุคที่ ‘ตัวตน’ ทำหน้าที่แทนนามบัตรของคน GEN นี้ ในการแนะนำ ‘สไตล์’ ของผ่านรสนิยมในการเลือกสรรสิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิต ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อนที่เราคบ

Read More

ออกแบบ “ราวกันตก” ให้น่าสนใจ

“ราวกันตก” คือ องค์ประกอบหนึ่งของบ้านหรืออาคารที่แสดงขอบเขตและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากการพลัดตกได้ รูปแบบของราวก็สามารถออกแบบให้ดูสอดคล้อง

Read More