Tag: ออกแบบบ้านสวย

ARCHITECTURE DVIEW HOUSE

House of LOVE บ้านที่เกิดจากความรัก

บางครั้งเราก็แยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือ “ความจำเป็น” หรือ “ความต้องการ” ทั้งสองสิ่งดูมีนัยยะในการมีอยู่ที่ต่างกัน “จำเป็น” คือต้องมี ส่วน “ต้องการ”

ARCHITECTURE DESIGN

รวมไอเดียสร้างบ้านในพื้นที่จำกัด

ปัจจุบันราคาที่ดินนั้นมีแต่จะราคาสูงขึ้นทุกวัน การเลือกซื้อที่หรือปลูกบ้านสักหลังจึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างรอบครอบ ฉะนั้น บ้านที่สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือไม่ใหญ่นักได้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ การออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต่อมา มีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้ – ถ้าพื้นที่ดินมีหน้าแคบ จะต้องมีความยาวของที่ดินพอประมาณ – การออกแบบต้องคิดถึงกฎหมายอาคารที่ถูกต้องด้วย เรื่องระยะร่นหรือช่องเปิดต่างๆ – ส่วนที่สามารถเปิดได้ก็ควรที่จะเปิดอย่างเต็มที่ – การขึ้นทางสูงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า – การออกแบบภายในต้องเอื้อต่อการ