Tag: ออกแบบภายใน

Q&A

เฟอร์นิเจอร์ Built-in กับตู้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างไร

อยากสอบถามว่า เฟอร์นิเจอร์ Built-in กับเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปนั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

DESIGN HOUSE INTERIOR

ออกแบบ “ราวกันตก” ให้น่าสนใจ

“ราวกันตก” คือ องค์ประกอบหนึ่งของบ้านหรืออาคารที่แสดงขอบเขตและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากการพลัดตกได้ รูปแบบของราวก็สามารถออกแบบให้ดูสอดคล้อง

Q&A

การเทียบเท่าวัสดุ เจ้าของบ้านเสียเปรียบหรือไม่ ?

สวัสดีค่ะ ทีมงาน DsignSomething กำลังสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนของการตกแต่งภายในแล้ว และช่างมีการเสนอวัสดุตกแต่งอื่นที่เป็น “วัสดุเทียบเท่า” กับวัสดุที่ระบุมาในแบบ ดิฉันสงสัยว่าการเปลี่ยนวัสดุผิดไปจากแบบเดิม จะมีผลกระทบอะไรต่อบ้านหรือไม่ การที่ช่างขอเสนอเปลี่ยนวัสดุมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษบ้าง และเจ้าของบ้านจะเสียเปรียบหรือได้บ้านที่ไม่สวยไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ