Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคนไร้บ้าน เป็นส่วนผสมที่ผลักดันและค่อย ๆ ปรับรูปโฉมของวงการที่อยู่อาศัยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Read More

Kyosho Jutaku ปรากฏการณ์บ้านไซส์เล็กในญี่ปุ่น

  ประเทศหมู่เกาะที่เรามักจะเห็นเพื่อนๆ โลกออนไลน์เข้าเชคอินสถานที่เที่ยว แหล่งชอปปิ้ง ร้านอาหารอร่อยได้เกือบตลอดทั้งปี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเมืองสยามให้เข้าไปเยือนได้จำนวนมากมหาศาลแทบจะนับเป็นจังหวัดที่ 78 ดินแดนแห่งภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านในธรรมชาติงดงาม

Read More