Perfect Combination : U38 House โลกส่วนตัว ในสถาปัตยกรรมเหล็ก

“ไม่มีบ้านหลังไหนที่เหมือนกัน” แม้หน้าตาจะออกมาดูไม่ต่างกันนัก แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้มาซึ่งแนวคิด วิธีการ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างกันออกไป

Continue reading “Perfect Combination : U38 House โลกส่วนตัว ในสถาปัตยกรรมเหล็ก”

แบบบ้าน 2 ชั้น ที่มีหลังคาเป็นพระเอก

วันนี้เรามีแบบบ้านโมเดิร์นแบบอยู่สบายมาฝาก เพราะบ้านหลังนี้มีหลังคาที่ใหญ่และยื่นยาว หรือที่เรียกว่าหลังคา 2 ชั้น

Continue reading “แบบบ้าน 2 ชั้น ที่มีหลังคาเป็นพระเอก”

Sketch DsignSomething : บ้านง่ายๆ อยู่แบบโปร่งสบาย

3

สำหรับบ้านหลังที่สอง หลายคนใฝ่ฝันอยากมีบ้านริมน้ำ บ้านหลังนี้จึงอาจเป็นแบบบ้านทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับบ้านที่อยู่ติดริมน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำธาร หรือทะเล เนื่องจากเป็นบ้านที่มาพักเป็นครั้งคราว จึงออกแบบพื้นที่การใช้งานนั้นมีแบบพอเพียง

Continue reading “Sketch DsignSomething : บ้านง่ายๆ อยู่แบบโปร่งสบาย”