IR-ON Hotel … ถูก เท่ ไทย

IR-ON Hotel โรงแรมที่นำเอกลักษณ์ไทยมาตีความใหม่ ด้วยการนำองค์ประกอบที่ดูทั่วไปอย่าง “เหล็กดัด” มาใช้ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Read More

สมมุติฐานเพื่อทุกความเป็นไปได้ ของ มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา แห่ง Hypothesis

แต่ละโปรเจคของ Hypothesis จะมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องสไตล์งานและรูปแบบ ถึงแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็ยังมีความเป็น Hypothesis แฝงอยู่ในนั้น เป็นลายมือที่เกิดจากการตั้งสมมุติฐานนั่นเอง

Read More