Perfect Thinking House : บ้านน่าอยู่แบบเมืองร้อนชื้น by ArchiCentre

คนเราดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆ บางคนที่ดูภายนอกและเรามักจินตนาการว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบหนึ่ง แต่พอได้ทำความรู้จัก หรืออย่างน้อยเพียงแค่ใช้สายตาที่มองลึกลงไป เราอาจจะพบว่าภายในนั้นมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

Continue reading “Perfect Thinking House : บ้านน่าอยู่แบบเมืองร้อนชื้น by ArchiCentre”