Tag: architect expo 60

NEWS & EVENT

4 สิ่ง ที่ทำให้งานสถาปนิก 60 แตกต่างจากปีก่อนๆ

เหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งสุข เศร้า และหดหู่ เราต่างผ่านสถานการณ์ที่ยากเย็นมาได้ เพราะแรงพลักดันบางอย่าง แรงผลักดันจากสิ่งที่เรารักและศรัทธา