สุนทรียะของสถาปัตยกรรมคอนกรีตโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Oscar Niemeyer

“เส้นโค้งเป็นส่วนสำคัญในงานของผม เป็นแก่นสำคัญของบราซิล บริสุทธิ์และเรียบง่าย” -Oscar Niemeyer

Continue reading “สุนทรียะของสถาปัตยกรรมคอนกรีตโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Oscar Niemeyer”

OOObkk คาเฟ่ซอกตึกสุดมินิมอล ที่เรียบง่ายและมีปลายทางคือโอเอซิส

“ผลลัพธ์ของความสวยงามที่มาพร้อมการใช้งานที่ลงตัว”

Continue reading “OOObkk คาเฟ่ซอกตึกสุดมินิมอล ที่เรียบง่ายและมีปลายทางคือโอเอซิส”

บ้านและสตูดิโอถ่ายภาพ กับมุมมองการเล่าเรื่องของวัสดุ ที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

 

“หลังเดียวกัน แต่แบ่งชัดเจน”

Continue reading “บ้านและสตูดิโอถ่ายภาพ กับมุมมองการเล่าเรื่องของวัสดุ ที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน”

In Praise of Shadows เมื่อบ้านเปรียบเสมือนผืนผ้าใบ และมีแสงแดดเป็นผู้สร้างงานศิลปะ

ลายกราฟิกจากแสงธรรมชาติภายในบ้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามองศาที่แตกต่างของดวงอาทิตย์

Continue reading “In Praise of Shadows เมื่อบ้านเปรียบเสมือนผืนผ้าใบ และมีแสงแดดเป็นผู้สร้างงานศิลปะ”