WISH you all the happiness and joy ส่งความสุขแบบมีดีไซน์กับ WISH

หลายครั้งที่บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ ที่เราใส่ของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขแด่คนที่เรารัก ต้องกลายเป็นสิ่งที่หมดความหมาย เพราะหลังจากที่ได้นำสิ่งของออกไปแล้ว บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไร

Continue reading “WISH you all the happiness and joy ส่งความสุขแบบมีดีไซน์กับ WISH”