คอนกรีตธรรมชาติจากใบกัญชง HempCrete ที่ยั่งยืน ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อพืชพรรณที่พบเห็นได้ทั่วในทางภาคเหนืออย่าง ‘ใบกัญชง’ ถูกนำมาดัดแปลงสู่วัสดุก่อสร้าง เฮมพ์คอนกรีต (Hemp Concrete)  คอนกรีตจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารได้อย่างน่าเหลือเชื่อ และยังใส่ใจถึงความยั่งยืน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่เอื้อต่อการใช้งานและการอยู่อาศัย

Continue reading “คอนกรีตธรรมชาติจากใบกัญชง HempCrete ที่ยั่งยืน ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”