Lego House เมืองหลวงของคนรักเลโก้

“อาคาร LEGO House แสดงให้เห็นถึงขอบเขตอันไร้จำกัดของโลกแห่งเลโก้ เด็กๆมักจะมีโลกส่วนตัวของเขาเวลาเล่นเลโก้ ซึ่งเลโก้ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของวัยเด็กให้เจริญเติบโตไปตามช่วงอายุ พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยม LEGO House ช่วยเติมเต็มจินตนาการในวัยเด็กให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา

Continue reading “Lego House เมืองหลวงของคนรักเลโก้”