Leica C น้องใหม่ขอลั่นไกเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ น่าใช้น่าโชว์

Leica C น้องใหม่ขอลั่นไกเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่แตไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของกล้องคอมแพคสไตล์ไลก้า Leica C จะ ผสานรวมคณุสมบตัที่ซับซ้อนไว้กับดีไซน์เก๋ไก๋และอปุกรณ์เสริมล้ำๆ ที่มีมาให้เลือกมากมาย Leica C_dark-red Leica C_light-gold_frontLeica C ตัวใหมจ่ะให้ภาพและคณุภาพในการทำงานที่โดยเด่น โดยจะสามารถถ่ายโอนภาพและวิดีโอแบบ ไร้สายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กล้องคอมแพคจากไลก้า นอกจากนี้ Leica C Image Shuttle App แอพพลิเคชั่นใหมสำหรับระบบ iOS และ Android ไม่เพียงจะช่วยถ่ายโอนข้อมลูแต่ยังเปิดโอกาสให้เชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องแท็บเล็ต

Continue reading “Leica C น้องใหม่ขอลั่นไกเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ น่าใช้น่าโชว์”