Tag: Martin Feijoó

NEWS & EVENT

เมื่อก้อนเมฆกลายเป็นภาพวาด จากจินตนาการวัยเด็ก

  จำได้ไหม สมัยเด็กๆ ที่เรามักมองดูก้อนเมฆแล้วก็จินตนาการว่ามันเป็นรูปนั้นรูปนี้ เรายังคงจำความรู้สึกเหล่านั้นได้เสมอ…