Mepitree อินทีเรียร์ดีไซเนอร์ผู้ทำงานกับนวัตกรรม VR และเชื่อว่าความใส่ใจทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ

หากคิดในมุมคนทำบ้าน แน่นอนว่าย่อมอยากเห็นหน้าตาของ ”บ้านในฝัน” เร็วๆ ส่วนในมุมของนักออกแบบเอง ก็อยากบอกเล่าจินตนาการในหัวให้ลูกค้าได้เห็นเป็นภาพจริง

Continue reading “Mepitree อินทีเรียร์ดีไซเนอร์ผู้ทำงานกับนวัตกรรม VR และเชื่อว่าความใส่ใจทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ”