Museum of Bullying พิพิธภัณฑ์การกลั่นแกล้ง

“ กรุงโรมไมได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด อาชญากรร้ายก็มิอาจถือกำเนิดขึ้นได้ภายในวันเดียวฉันนั้น “

Continue reading “Museum of Bullying พิพิธภัณฑ์การกลั่นแกล้ง”