STEEL IN THE NATURE by Narein Perera Architect

นี่คือการแปลงกาย ของวัสดุสมัยใหม่ให้กลายเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ดูสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเดิม

บังกะโลสำหรับขายและเช่าที่ตั้งอยู่ที่ Mathugama ประเทศศรีลังกา ซึ่งออกแบบโดย Narein Perera Architect ให้วัสดุสมัยใหม่อย่างเหล็กได้อย่างน่าสนใจ โดยรูปแบบอาคารนั้นได้แรงบันดาลใจจาก Chena Watch-hut หรือกระท่อมหลังเล็กที่มักถูกสร้างไว้ในทุ่งนา ไร่สวน

Continue reading “STEEL IN THE NATURE by Narein Perera Architect”