Nirvana BEYOND Revolution of Modern Design

นิยามของความโมเดิร์นอาจอยู่ที่รูปลักษณ์เส้นสายเฉียบเรียบง่าย หรือสถาปัตยกรรมที่เน้นฟังก์ชั่นเป็นสำคัญ แต่ความโมเดิร์นสำหรับ Nirvana BEYOND ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้น

Read More

Nirvana Beyond Rama 2 : Good Architecture, Beyond Good Living

แนวโน้มที่ดีของวงการบ้านจัดสรรทุกวันนี้คือการคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และรูปแบบการใช้ชีวิตพ่วงไปกับความสวยงามมาพร้อมกันทั้งหมด ไม่ได้เลือกเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยเป็นกันมา เพราะไม่ว่าเป็นฟังก์ชั่นที่เห็นประโยชน์ใช้สอยชัดเจน

Read More