Tag: Oxotel เชียงใหม่

ARCHITECTURE DESIGN DVIEW

“Oxotel” สัมผัสความทรงจำของสถาปัตยกรรม ในรูปแบบใหม่

“โฮสเทลที่มองเห็นคุณค่าและเก็บรักษาความทรงจำบนสถาปัตยกรรม” Location: ถนนวัวลาย, เชียงใหม่ Lead Designer:  ภู-ภูริทัต คุณุรัตน์ บริษัท Proud Design