RIVA floating cafe คาเฟ่ลอยน้ำ ริมแม่น้ำท่าจีน

“ร้านนี้พิเศษที่ลอยน้ำ และบรรยากาศสุดยอดไปเลย !!” ผมคิดในใจก่อนมาถึงที่นี่ จินตนาการถึงบรรยากาศสุดชิวริมแม่น้ำท่าจีน เมื่อพอมาถึง ก็พบว่าความชิวยิ่งมากขึ้นอีกเท่าตัว

Continue reading “RIVA floating cafe คาเฟ่ลอยน้ำ ริมแม่น้ำท่าจีน”