SCB Home Renovation Contest

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดตกแต่งบ้านเก่า SCB Home Renovation Contest ชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจและมีไอเดียบรรเจิด ร่วมประกวดออกแบบปรับปรุงบ้านเก่าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมามีสภาพดี น่าอยู่อาศัย ทันสมัย และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท พร้อมเป็นตัวอย่างแบบบ้านอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คนทั่วไปดาวโหลดน์ได้ฟรี

AW-RENOVATE Backdrop-Re4

สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดนั้น

Continue reading “SCB Home Renovation Contest”