Shabu Lab เมื่อสถาปัตยกรรมสวมบทบาทเป็น ‘ห้องทดลอง’ ของร้านชาบูมาดกวน

จะว่าไปประสบการณ์การกินชาบูนั้น ก็ดูคล้ายกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องผ่านการทดลองหยิบจับนู่นนี่นั่นมาผสมเข้ากันจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ คอนเซ็ปต์ของร้าน Shabu Lab จึงถูกถ่ายทอดออกมาให้มีบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ใน ‘ห้องทดลอง’ ที่ใช้อุปกรณ์การกินมากมาย แล้วหยิบจับนำวัตถุดิบต่างๆ อาทิเช่น ผัก เนื้อ หรือเครื่องปรุง ใส่ลงไปในหม้อและตั้งไฟ คลุกเคล้าน้ำซุปหรือน้ำจิ้มจนเกิดเป็นรสชาติใหม่ๆ

Continue reading “Shabu Lab เมื่อสถาปัตยกรรมสวมบทบาทเป็น ‘ห้องทดลอง’ ของร้านชาบูมาดกวน”