ย้อนเรื่องราวของสถาปัตยกรรมลูกผสมเมืองภูเก็ต ที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากวิถีชาวเพอรานากันและวัฒนธรรมตะวันตก

เมื่อที่มาและเส้นสายของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าภูเก็ต ไม่ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพียงเพื่อความสวยงาม แต่ถูกหลอมรวมขึ้นจากเรื่องราวของวิถีชีวิตคนรุ่นเก่า และวัฒนธรรมที่ถูกแทรกซึมเข้ามาช่วงประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการค้า

Continue reading “ย้อนเรื่องราวของสถาปัตยกรรมลูกผสมเมืองภูเก็ต ที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากวิถีชาวเพอรานากันและวัฒนธรรมตะวันตก”

D Hostel Bangkok…สัมผัสกรุงเก่าในบรรยากาศร่วมสมัย

ที่พักราคาประหยัด แฝงคุณค่าความงามผ่านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสไตล์ชิโน-โปรตุกีส

Continue reading “D Hostel Bangkok…สัมผัสกรุงเก่าในบรรยากาศร่วมสมัย”