รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม

“ความลงตัวของบ้าน ออฟฟิศ และโกดัง ภายใต้สถาปัตยกรรมสีขาวรูปทรงเกลี้ยงเกลาและเรียบง่าย”

Continue reading “รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม”