บ้านสวนมุก รีสอร์ทเหล็กประยุกต์พื้นถิ่น

บ้านสวนมุก รีสอร์ท

Owner : คุณอิทธิเดช ไข่มุกด์

Architect : บริษัท สถาปนิกสุข  จำกัด ( SOOK Architects )

Photo :  SPACESHIFT STUDIO

Continue reading “บ้านสวนมุก รีสอร์ทเหล็กประยุกต์พื้นถิ่น”