Mrs.Pound กับความลับหลังร้านแสตมป์

สถานที่ธรรมดาที่ซ่อนเรื่องราวความรักแบบลับๆเอาไว้มากมาย ฉากหน้าเป็นร้านขายแสตมป์แต่ฉากหลังกลับเป็นร้านขายเหล้า

Continue reading “Mrs.Pound กับความลับหลังร้านแสตมป์”