มนุษย์และสถาปัตยกรรม ความเชื่อมโยงต่างมิติ ของ ประกิจ กัณหา แห่ง StudioMiti

“ผมพยายามที่จะเชื่อมโยงสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และการรับรู้ของมนุษย์ผ่านทุกผลงานออกแบบ เพราะผมเชื่อว่าการเชื่อมโยงแต่ละบุคคล แต่ละมิติให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน คือหน้าที่สถาปัตยกรรมที่ดี” 

Continue reading “มนุษย์และสถาปัตยกรรม ความเชื่อมโยงต่างมิติ ของ ประกิจ กัณหา แห่ง StudioMiti”