Kindness Wood / Champaca x AOK กับเศษไม้เหลือใช้ที่ถูกชุบชีวิตเป็น 7 แพทเทิร์นสุดยูนีค

‘Sustainability หรือความยั่งยืน’ หากพูดคำๆ นี้ขึ้นมาในยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าคงไม่ใช่เทรนด์หรืออะไรที่เรียกว่าใหม่มากนัก เพราะวงการต่างๆ อย่างเช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม หรือกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ ก็มักออกผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดที่แสดงถึงประเด็นดังกล่าวนี้ให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆ

Continue reading “Kindness Wood / Champaca x AOK กับเศษไม้เหลือใช้ที่ถูกชุบชีวิตเป็น 7 แพทเทิร์นสุดยูนีค”