การปรากฏตัวของ ‘หุ่น | ไร่ | กา’ ที่ไม่มีหุ่นไล่กาออกมาให้เห็น

ถ้า ‘หุ่นไล่กา’ คือสิ่งแปลกปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตั้งไว้ท่ามกลางธรรมชาติอย่างกลมกลืน อาคารสถาปัตยกรรมที่มีชื่อว่า ‘หุ่น | ไร่ | กา’ แห่งนี้ก็คงเป็นสิ่งแปลกปลอมจากฝืมือของมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันกับบริบทของท้องทุ่งนาได้อย่างลงตัวไม่ต่างกัน

Continue reading “การปรากฏตัวของ ‘หุ่น | ไร่ | กา’ ที่ไม่มีหุ่นไล่กาออกมาให้เห็น”