The Chateau Spa & Organic Wellness Resort : Malaysia

The Chateau Spa & Organic Wellness Resort มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ถ่ายแบบมาจากปราสาทในยุคศตวรรษที่ 18 ปราสาทนั่นก็คือปราสาท Haut Koenigsbourg ใน Alsace ประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางป่าฝนเขตร้อนอายุกว่า 150 ล้านปี รีสอร์ทแห่งนี้ได้ตั้งอยู่อย่างสงบเงียบใน Berjaya Hills ประเทศมาเลเซีย บนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 34,000 ตารางเมตร และสูงจากพื้นน้ำทะเล 3,000 ฟุต เพียง 45 นาทีจากใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์

Continue reading “The Chateau Spa & Organic Wellness Resort : Malaysia”