แสงสว่างแห่งเทคโนโลยี ในสถาปัตยกรรมสีดำ ที่ Hyundai’s Pavilion

Asif Khan ดีไซน์เนอร์ชาวอังกฤษ ออกแบบเปลือกอาคารที่มืดมิดและดำที่สุดในโลก โดยใช้สี Vantablack VBx2 ซึ่งเป็นสีที่ดูดซับแสงได้มากกว่า 99% ภายในอาคารมีนิทรรศการ 5 ห้อง ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเข้าชม Hyundai’s Winter Olympic Pavilion

Continue reading “แสงสว่างแห่งเทคโนโลยี ในสถาปัตยกรรมสีดำ ที่ Hyundai’s Pavilion”