The Rectangle Coffee x Tower กับการ “หวนคุณค่า” ของงานสถาปัตยกรรมให้กลับมามีตัวตนที่หอมกรุ่น

หากพูดถึงสถาปัตยกรรมรีโนเวทที่ดี แน่นอนว่าประเด็นของการออกแบบคงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง “การเห็นคุณค่าของโครงสร้างเดิมและการต่อยอดเรื่องราวหรือแม้แต่สร้างเรื่องราวใหม่ๆให้กับอาคาร” อย่างโปรเจ็กต์ The Rectangle Coffee x Tower แห่งนี้ 

Continue reading “The Rectangle Coffee x Tower กับการ “หวนคุณค่า” ของงานสถาปัตยกรรมให้กลับมามีตัวตนที่หอมกรุ่น”