Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคนไร้บ้าน เป็นส่วนผสมที่ผลักดันและค่อย ๆ ปรับรูปโฉมของวงการที่อยู่อาศัยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Continue reading “Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา”