Three house บ้าน / ระนาบ / เชื่อมต่อ

บ้าน 3 ระดับ สำหรับผู้อยู่อาศัย 3 คน ที่ใช้โครงสร้างเชื่อมต่อสานสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

Continue reading “Three house บ้าน / ระนาบ / เชื่อมต่อ”