10 คำถามกับภูมิสถาปนิก คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ แห่ง TK Studio

“แลนด์สเคปไม่ได้จำเป็นแค่งาน Commercial เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่พักอาศัย แลนด์สเคปก็สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้” คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ

Continue reading “10 คำถามกับภูมิสถาปนิก คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ แห่ง TK Studio”