Tree Hotel by Tham & Videgård Arkitekter โรงแรมต้นไม้ เมืองฮาราด

“การอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยใช้วัสดุสมัยใหม่ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

นี่คือแนวความคิดหลักและเป็นจุดขายที่สำคัญของโรงแรมต้นไม้ชื่อง่ายๆว่า Tree Hotel แห่งนี้ ในป่าเขียวครึ้มที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน ไม่ไกลจากตัวเมืองฮาราด Tham & Videgård Arkitekter ผู้เป็นสถาปนิกออกแบบห้องพักรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 4 x 4 x 4 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) กรุด้วยผนังกระจกเงารอบด้าน

Continue reading “Tree Hotel by Tham & Videgård Arkitekter โรงแรมต้นไม้ เมืองฮาราด”