ว่าด้วยเรื่อง…ความสุข วันหยุด และแรงบันดาลใจ “Vacation Bangkok”

“ทุกวันนี้เหมือนเราใช้ชีวิตทำงานเพื่อรอวันหยุด ทำไมเราไม่เปลี่ยนมุมมองล่ะ ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบทุกวัน

เราจะทำทุกวันของเราให้เป็นวันหยุดพักได้มั้ย?”

Continue reading “ว่าด้วยเรื่อง…ความสุข วันหยุด และแรงบันดาลใจ “Vacation Bangkok””