“Ventilation คืออะไร และสำคัญอย่างไรในงานสถาปัตยกรรม?” Q&A with Eco Architect

Q&A ครั้งนี้ กลับมาอีกครั้งกับคำที่เราอาจได้ยินกันบ่อย คือคำว่า Ventilation (เวนติเลชั่น) จริงๆแล้วมันคืออะไร สำคัญอย่างไรกับการออกแบบบ้านหรืออาคาร

Continue reading ““Ventilation คืออะไร และสำคัญอย่างไรในงานสถาปัตยกรรม?” Q&A with Eco Architect”