“พหลไชย เปรมใจ” กับมุมมองความพอดีในการออกแบบสถาปัตยกรรม

“พื้นถิ่นมันไม่ใช่แค่งานไม้ไผ่ พื้นถิ่นมันคือวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ เราอาจจะเรียกภูมิปัญญา แต่จริงๆคือการแก้ปัญหาด้วยสิ่งรอบตัว และความเข้าใจของตัวเอง”

Continue reading ““พหลไชย เปรมใจ” กับมุมมองความพอดีในการออกแบบสถาปัตยกรรม”