VOA SPACE พื้นที่เพื่อนักสร้างสรรค์ใจกลางเมืองขอนแก่น

VOA SPACE พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อความเป็นอยู่และสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหมายให้เหล่าสถาปนิก นักออกแบบภายใน วิศวกรไปจนถึงเจ้าของบ้านและโครงการในภูมิภาคอีสาน

Continue reading “VOA SPACE พื้นที่เพื่อนักสร้างสรรค์ใจกลางเมืองขอนแก่น”