Autostadt : Smart Parking Building

Autostadt : Smart Parking Building

ไม่ว่าวันหยุดหรือวันธรรมดา เราชาวกรุงมักเจอปัญหาหาที่จอดรถไม่ได้ หาที่จอดยากกันทุกวัน นั่นเพราะรถที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและ

Continue reading “Autostadt : Smart Parking Building”