Sense of place ในความหมายของ กึ๋น – กศินร์ ศรศรี

ผมรู้จักกับพี่กึ๋น หรือ คุณกศินร์ ศรศรี แห่ง Volume Matrix เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ครั้งนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนถึงที่บ้านของพี่กึ๋น

Continue reading “Sense of place ในความหมายของ กึ๋น – กศินร์ ศรศรี”