Sense of place ในความหมายของ กึ๋น – กศินร์ ศรศรี

ผมรู้จักกับพี่กึ๋น หรือ คุณกศินร์ ศรศรี แห่ง Volume Matrix เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ครั้งนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนถึงที่บ้านของพี่กึ๋น

Read More

Volume Matrix

DESIGNER : Volume Matrix ABOUT : กลุ่มสถาปนิกผู้มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวงการสถาปัตยกรรมแห่งโลกยุคใหม่ EMAIL / FACEBOOK : volume.matrix@hotmail.com  www.facebook.com/volumematrix TEL. 02 621 8750

Read More