Good Design for Everyday Living by MQDC
ดีไซน์ลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน โดย MQDC

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?
จากที่ต้องเดินทางมากขึ้นก็กลายมาเป็นอยู่แต่ที่บ้าน จากที่ได้แฮงก์เอาต์นอกบ้านก็ต้องผ่านทางออนไลน์แทน หรือจากที่ได้วิ่งในสวนต้องมาเวิร์คเอ้าท์ในบ้านแทน เพียงพลิกมุมมองของสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดให้กลายเป็นความสุขได้ ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตภายในบ้าน

หลังจากตลอดเวลาปีกว่าๆ ผ่านการปรับตัวและเปลี่ยนวิถีชีวิตจนกลายเป็นความปกติแบบใหม่ แล้วเราจะทำให้ความปกติแบบใหม่นี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนได้อย่างไร?
นี่คือคำถามที่ MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC by MQDC ตอบโจทย์ลูกบ้านผ่านงานดีไซน์ลดการแพร่กระจายเชื้อ หรือ COVID-Free Design

1. Disinfection Zone 
การออกแบบพื้นที่ลดการแพร่กระจายของเชื้อ

หลักใหญ่สำคัญของการอยู่ร่วมกับโควิดขั้นแรก คือการทำให้พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวัน ปลอดจากเชื้อโรค ทั้งเชื้อโรคที่กำลังจะเจริญเติบโตและดักเชื้อโรคใหม่ที่จะเข้ามาภายในพื้นที่ ดีไซน์แรกจึงเป็นเรื่องของ Disinfection Zone การออกแบบพื้นที่ลดการแพร่กระจายเชื้อ

เริ่มต้นจากโถงส่วนหน้าที่ทาง MQDC ดีไซน์ที่อยู่อาศัยให้ มีประตูสองชั้น พร้อมกับการติดตั้งระบบฟอกอากาศตั้งแต่บริเวณทางเข้าออก (Entrance Air Purifier) ไปจนถึงภายในลิฟต์ ซึ่งเป็นส่วนเปลี่ยนผ่านจากภายนอกอาคารและก่อนจะเข้าสู่ส่วนพักอาศัย ลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ภายใน และทำหน้าที่ทั้งฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิว ร่วมกับการติดตั้งพรม Anti-viral Allergy Free (AVA) นวัตกรรมเพื่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ติดมากับรองเท้า เป็นการกรองเชื้อโรคจากทุกส่วนตั้งแต่ทางเข้าที่อยู่อาศัย

2. Smart & Touchless 
นวัตกรรมลดการสัมผัส

เทคโนโลยีปัจจุบันมีส่วนช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยการลดการสัมผัสแบบ Smart & Touchless ผ่านระบบเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ

เริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าที่ใช้ระบบสแกนใบหน้า หรือ Facial Recognition พร้อมกับการตรวจวัดอุณหภูมิไปในตัว เข้าสู่ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ Automatic Door เดินทางไปสู่ระบบลิฟต์ลดการสัมผัส Touchless Lift ด้วยการใช้รังสีอินฟราเรด พร้อมเทคโนโลยีนาโนเคลือบผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ พร้อมกับสุขภัณฑ์ส่วนกลางแบบ Sensor Faucet ก๊อกน้ำอัตโนมัติลดการสัมผัส

3. Happy Working from Home 
ทำงานที่บ้านอย่างเป็นสุข

การทำงานจากบ้านกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับคนในยุคนี้ MQDC จึงมีการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพในการทำงานที่ดี โดยคำนึงถึงเรื่องสรีระและอิริยาบถเป็นสำคัญ ร่วมกับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งเรื่องอุณหภูมิ เสียงรบกวน และคุณภาพอากาศ ตลอดจนการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งการออกแบบกล่องรับ-ส่งพัสดุอาหาร (Disinfection Box) ฆ่าเชื้อบนกล่องพัสดุและบรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือลูกบ้าน

หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้งานส่วนกลาง  Co-Working Space โดยจัดพื้นที่โต๊ะแบบรักษาระยะห่าง พร้อมกับแบ่งพื้นที่ Phone Booth ลดเสียงรบกวนระหว่างการคุยโทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์ และเตรียมตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกและสำรองไว้กรณีมีการล็อกดาวน์

4. Management Protocol
มาตรการจัดการเพื่อป้องกันเชื้อ

จากจุดเล็กน้อยภายในอาคารและพื้นที่อยู่อาศัย รวมกันเป็นนโยบายข้อใหญ่ในการจัดการ และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค หรือ Management Protocol ด้วยข้อกำหนดการป้องกันเชื้อโรคโควิด เริ่มจากมาตรการ Infection Prevention กำหนดหลักการในการทำลายเชื้อ และมาตรการด้านความสะอาด ซึ่งเป็นแนวนโยบายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพบผู้เสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่ ร่วมกับนวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอ็ปพลิเคชั่น แทนการสื่อสารระหว่างบุคคล

นอกจากระดับอาคารแล้ว MQDC ยังมองต่อเนื่องออกไปถึงระดับเมือง ด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 ที่ช่วยกรองอากาศกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียไปพร้อมกับการฟอกอากาศลดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงมีพื้นที่ทำกิจกรรมภายนอกได้อย่างปลอดภัย และที่สำคัญคือการกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกสุขลักษณะด้วย Waste Disposal การจัดเตรียมถังขยะหรือถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ของเชื้อโรคสำหรับทุกคน และยังช่วยเตือนอันตรายผ่านถุงสีแดง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเก็บขยะ สามารถแยกชนิดขยะและกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้คืองานออกแบบอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงพื้นที่ใช้งานจริง เพื่อตอบวิถีการใช้ชีวิตในยุคที่โควิด-19 ที่ยังคงอยู่ร่วมกับพวกเราทุกคน โดยยังคงทำให้บ้าน เป็นพื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตประจำวันในทุกวัน

Writer
Nathanich Chaidee

Nathanich Chaidee

อดีตนักเรียนสัตวแพทย์ผู้หลงใหลในเส้นสายสถาปัตยกรรม ก่อนผันตัวเองมาเรียน'ถาปัตย์ และเลือกเดินบนถนนสายนักเขียนหลังเรียนจบ สามสิ่งในชีวิตที่ชอบตอนนี้คือ การได้ติ่ง ไปญี่ปุ่น และทำสีผม