เปิดโลกจินตนาการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่สาธารณะที่ให้มากกว่าแค่การนั่ง

หากพูดถึงพื้นที่สาธารณะ การที่เราจะสามารถสร้างกิจกรรม หรือนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะต้องตอบโจทย์กับการนั่งในทุกๆ อิริยาบถของเราแล้ว การมีฟังก์ชันที่มากกว่าจึงเป็นคำตอบให้กับคนเมืองในยุคสมัยใหม่นี้ด้วย 

จากความสำคัญข้างต้นนี้ ทาง One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จึงได้ร่วมกับ THINKK Studio สตูดิโอออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง นำเสนอแนวคิดเชิงการทดลองของการออกแบบที่นั่งสาธารณะฉบับคนเมือง ผ่านการแสดงต้นแบบผลงานให้ได้ทดลองนั่งบนพื้นที่ Bangkok Design Week 2022 ซึ่งการจับมือกันของสององค์กรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายแนวคิดและการออกแบบสำหรับบริบทการนั่งของคนเมืองยุคสมัยใหม่ ให้เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะ และรองรับได้ทุกกิจกรรม   

สัมผัสเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างไปกับบริบท

สำหรับผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของโครงการ แสดงให้เห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนพื้นที่ขั้นบันไดหน้าอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ให้กลายเป็นสถานที่เชื้อเชิญผู้คนใน Bangkok Design Week 2022 มาเข้าร่วมค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนคุ้นเคย ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไปสู่มิติอื่นๆ ผ่านกระบวนการออกแบบที่เข้ากับการใช้งานและเข้าใจบริบทที่แตกต่าง THINKK Studio จึงได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4 รูปแบบ ได้แก่

Sit to Linger การนั่งอยู่กับตัวเอง และใช้เวลาในการสำรวจสิ่งรอบตัวเพื่อค้นพบแรงบัลดาลใจแบบใหม่ๆ

Sit to Play การนั่งที่กระตุ้นการเล่นไปพร้อมๆ กัน

Sit to Gather การนั่งที่เชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

Sit to transfer เป็นการนั่งเพียงชั่วครู่ เพื่อเปลี่ยนถ่ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ประกวดแบบเฟอร์นิเจอร์กับโครงการ One Bangkok

ในปี 2566 One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และครบวงจรที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่กว่า 104 ไร่ บนถนนวิทยุ และถนนพระราม 4 ก็จะได้ฤกษ์เปิดตัวเฟสแรกแล้ว แต่ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก ทาง One Bangkok จึงมีโครงการพิเศษออกมาก่อนที่โครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีหน้าที่จะถึงนี้

One Bangkok และ THINKK Studio จึงได้เปิดตัวโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond” ที่อยากเชิญชวนเหล่านิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา ส่งผลงานเข้าประกวดเฟอร์นิเจอร์สำหรับนั่งในพื้นที่สาธารณะให้กับเมือง ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสที่จะได้ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาผลงานร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยงานนี้ผู้ที่ถูกคัดเลือกมีสิทธิ์ได้สร้างผลงานจริง เพื่อติดตั้งทั่วโครงการ One Bangkok อีกด้วย

เสวนาพูดคุยถึงโครงการ

จากวันงานเปิดตัวโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ที่ผ่านมาได้จัดเสวนาพูดคุย นำโดย ‘คุณวรวรรต ศรีสอ้าน’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ One Bangkok กล่าวว่า “One Bangkok ตระหนักดีว่าศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างย่านธุรกิจชั้นนำอันเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมยกระดับการใช้ชีวิตในเมืองด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ครอบคลุม โดยมีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ Art Loop ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านผลงานศิลปะสาธารณะ และพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เราจึงได้จัดโครงการพิเศษแบบนี้ขึ้น”

และต่อด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ทั้ง 5 ท่าน ประกอบไปด้วย ‘คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย’ หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ One Bangkok ‘คุณพลอยพรรณ ธีรชัย และ คุณเดชา อรรจนานันท์’ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง THINKK Studio ‘คุณพิชิต วีรังคบุตร’ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ‘คุณภากร ธนศรีวนิชชัย’ นักแสดงและสถาปนิก ได้เข้ามาร่วมพูดคุยถึงในเรื่องรายละเอียด คำแนะนำ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาในการประกวดแบบในครั้งนี้

เปิดประสบการณ์ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่

จากความตั้งใจหลักของโครงการนี้ ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับพื้นที่สาธารณะของ One Bangkok แล้ว ยังทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ ด้วยกระบวนการเวิร์คช็อป และพัฒนาผลงานร่วมกับเหล่าดีไซน์เนอร์มืออาชีพ สั่งสมประสบการณ์ไปพร้อมกับ One Bangkok ที่ต้องการสนับสนุนระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ประกวดแบบไม่จบแค่กระดาษแต่มีโอกาสสร้างขึ้นจริง

ไม่ว่าจะหยิบเรื่องราวเก่า – ใหม่ เทคโนโลยีสุดล้ำ หรือไอเดียที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็สามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงได้ เรียกได้ว่าเป็นโครงการประกวดแบบที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่บ่อยครั้งที่นิสิต และนักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์มืออาชีพ ซึ่งแน่นอนว่าผลงานจะไม่จบอยู่แค่ในกระดาษ แต่มีโอกาสที่ไอเดียเหล่านั้นจะได้สร้างขึ้นจริงทั่วทั้งโครงการ One Bangkok ซึ่งผลงานที่ประกวดแบบในครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานโดดเด่นสะสมลงไปบนแฟ้มพอร์ตฟอลิโอเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย                        

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัคร และส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง https://bit.ly/3H9ABMU

Writer
Watsapon Vijitsarn

Watsapon Vijitsarn